1000 ørret rømt fra lokalitet i Lofoten

I lforbindelse med tømming av en merde med regnbuørret rømte en stor mengde fisk gjennom et hull i nota.

Illustrasjonsfoto:

Illustrasjonsfoto:

DEL

Kjøp full tilgang på Lofotposten, 99 kr for 1 mnd

Rømningen skjedde fra Nordlaks sin lokalitet i Storfjell i Lofoten. Det var tirsdag 10. januar at det oppstod hull i nota i forbindelse med levering av slaktefisk til brønnbåt. Uhellet ble oppdaget raskt, og Nordlaks iverksatte umiddelbart selskapets beredskapsplaner og meldte hendelsen til Fiskeridirektoratet i Nordland, skriver Nordlaks i en pressemelding.

Det var under arbeidet med å tømme merden for fisk at det oppstod hull i noten. Merden ble tømt like etter hendelsen og fisken er levert til slakteriet. En tidlig vurdering av omfanget, basert på hendelsesforløp, skaden på noten og gjenfangst gjør at Nordlaks anslår rømmingen til mellom 100 og 1000 regnbueørret.

Fisken er 3,6 kilo i gjennomsnitt. Den er frisk og var klar for slakting.

– Dette er en svært beklagelig situasjon, og vi gjør nå vårt ytterste for å gjenfange mest mulig av den rømte regnbueørreten. Vi startet tidlig med gjenfangstfiske rundt lokaliteten og andre tiltak i tråd med våre beredskapsplaner, sier driftsleder Remi Mathisen i Nordlaks Oppdrett.


Det eksakte omfanget vil først bli klart senere når fisken fra den aktuelle merden er ferdig slaktet, og det er gjennomført utslakting også av andre merder som fisken har vært flyttet fra underveis i produksjonen.

Det er for tidlig å konkludere om årsakene til hendelsen. Nordlaks vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet gjøre sitt ytterste for å bringe klarhet i årsaksforholdene.

– Nordlaks vil ha tett dialog med Fiskeridirektoratet fremover for å gjennomgå hendelsesforløpet og finne årsaksforholdene slik at vi kan lære av hendelsen, sier Mathisen videre.

Artikkeltags