Ronny blir styreleder i oppdrettselskap

Ronny Østrem eier og driver i dag Skjærbrygga og Live Lofoten Hotell i Stamsund. Nå har sagt ja til å bli ny styreleder i Framnessmolt AS.