LO saksøker oppdrettsselskap. Krever to års etterbetaling av overtid

LO har gått til søksmål mot NHO og Nordlaks Oppdrett AS, og krever to års etterbetaling av overtid.