Vurderer tilbaketrekking av oppdrettslokalitet

Fiskeridirektoratet vurderer å trekke tilbake tillatelsen til en oppdrettslokalitet ved Æsøya i Vestvågøy.