Kommunen kan miste uttalelsesrett om oppdrettslokalitet