Turistsesongen er for lengst i gang. Mange turister- og fastboende har Hauklandstranda som mål.

Vestvågøy kommune melder at de som har tatt turen dit de siste to dagene har observert noe anleggsvirksomhet på den øvre delen av parkeringsplassen.

– To containere er på plass og det jobbes nå med å konvertere disse til et midlertidig servicepunkt for området. Dette er et samarbeid mellom Vestvågøy kommune og Haukland Eiendomsutvikling, og et ledd i arbeidet med å bedre kontrollen og servicen til de som besøker området, opplyser Vestvågøy kommune.
Containerne, som i utgangspunktet er blå, males i grå/svart farge og det gjøres tilpasninger visuelt og praktisk.

– Det har lenge vært et stort behov for tilstedeværelse på stranda og kommunen er glad for at dette nå kommer på plass da det rapporteres om stadig flere besøkende til området. Tidligere i sommer har kommunen utplassert nye søppelcontainere og det er også planlagt en oppgradering i toalettanlegget. Nordland fylkeskommune er med på å finansiere disse tilretteleggingstiltakene, heter det fra Vestvågøy kommune.