«Alo»

Du vil nok opp­leve alo under VM. Det betyr opp­styr eller støy – på en posi­tiv måte! Flak­stad hadde for noen år siden en egen Alo-fes­ti­val. Super­en­kel forsk­ning viser at jo seinere på dagen man kommer, jo mer alo blir det. Må ikke for­veks­les med tv-serien "'Allo 'Allo».

«Dobbeltfrysa»

Har huset den tradisjonsrike VM-kafeen, på lik linje med Kjølelageret som ble revet for å gi plass til det nye Thon-hotellet.

«Dor­ging»

Fiske­uttryk­ket «å dorge» er det mange som har dratt med seg opp på land, i betyd­nin­gen av at man går sakte og ser hva som skjer under­veis. Ori­gi­nalt betyr det å fiske mens båten er i fart.

«Fritt førr meir igjen»

Da er det tomt for noe.

«Kaffe­torsk»

Lofot­posten har i årevis pre­mi­ert fis­kere som får tors­ker som veier over 30 kilo med ett kilo kaffe. Det vanker diplom i til­legg til ære og berøm­melse i lokal­avisa.

«Kaldvassvatn»

Kaldt vann.

«Meillabær»

Man er meillabær hvis gen­se­ren er kort og buksa lav.

«Godt i baisn»

Hvis noen er godt i baisn, bør de ikke få mer å drikke på ei stund (se «Alo» og «Å haill seg»).

«Gå på havet – eller gå til Skrova»

Det er fort gjort å bli reli­giøs i Lofoten, hvis man tror det dreier seg om å gå på vannet. Å gå her betyr at man beve­ger seg med båt.

«Gå på land»

I Lofoten betyr å gå på land at noen som er på havet, setter kursen til kai igjen.

«Skår­unge»

Første sesong på lofot­ha­vet kalles man skår­unge. Resten av mann­ska­pet herjer med deg og gir deg noen ekstra utford­rin­ger, gjerne akkom­pag­nert av rå latter.

«Haill»

Bruken av ordet «haill» etter­føl­ges ofte av latter og hen­vis­ning til enten veldig fin eller veldig dårlig fangst. Det sies at for å ha god fis­ke­lykke, bør fis­ke­ren ha hatt seg en omgang i sen­ge­hal­men først. Jo fers­kere haill, jo bedre fis­ke­lykke.

«Å haille seg»

Nei, nei, nei, det betyr ikke det du sik­kert nå tror! Å haille seg betyr å legge seg nedpå for å slappe av ei lita stund.

«Oter»

En oter er er mann som er mer glad i damer enn i fisk.

«Pøbben»

Det finnes mange ute­ste­der i Svol­vær, men bare én plass som kalles «puben». Den heter egent­lig Styrhuset pub og ligger på hjør­net på land­sida av Thon hotel Lofoten.

«På Anker»

Om du hører at noen er «på Anker» kan det bety ett av to. Det mest sann­syn­lige er at ved­kom­mende befin­ner seg på Anker Brygge som ligger på Lam­hol­men, ei lita øy med bru­for­bin­delse fra hav­ne­pro­me­na­den i Svol­vær. Det er også en liten mulig­het for at ved­kom­mende sitter på anke­ret som ligger i parken foran Lofoten krigs­minne­museum.

12 verb på vill­spor

 1. Å bæs = Å klage
 2. Å riv kjæft = Å kjefte
 3. Å gjøy = Å kjefte
 4. Å prat kjen­ning = Å prate med noen man kjen­ner
 5. Å legg inn åran = Å gi opp
 6. Å hiv i haue = Å spise eller drikke
 7. Å holde helvett = Å plage noen
 8. Å kuk = Å plages med noe
 9. Å tøm sjar­ken = Å tisse
 10. Å skrump = Å skryte
 11. Å fettl = Å kaste
 12. Å vas = Å tulle

... og hvis du like­vel hører ord du ikke skjøn­ner, ro ned rogna og gjør som dron­ninga i Eng­land: Bare vink og smil!

(Artik­ke­len ble først pub­li­sert i 2018 og er her i opp­da­tert ver­sjon)

Hva er ditt favo­ritt­uttrykk? Skriv i kom­men­tar­fel­tet!