Avinor inviterer til møte 7. februar for å orientere om resultater av analyser for ny lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen.