Uavklart løsning for utkjøringen på E10 i Osan

Både næringsparken og andre aktører i det kommunale næringsområdet i Osan går trolig en ny vinter i møte uten ei god veiløsning.