Over 2 mill. kroner delt ut fra koronafondet i Vestvågøy - se oversikten

Destination Lofoten får det største tilskuddet fra Vestvågøy kommunes ekstraordinære næringsfond.