Dette sier rederiet om endringene:

Torghatten Nord AS informerer om midlertidige ruter i fergesambandet Bognes-Skarberget gjeldende fra 01.09.2021. I forbindelse med midlertidig stenging av sambandet Drag-Kjøpsvik, forsterkes rutetilbudet i sambandet Bognes-Skarberget i dette tidsrommet. Midlertidig rute gjelder frem til utgangen av oktober. Oppdatert ruteinformasjon for sambandet i aktuelle tidsperiode er tilgjengelig på thn.no.