På tide med en faktasjekk, herr Krüger

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tilsvar til Pål Krügers innlegg i Lofotposten 23. oktober hvor han fremsetter påstander om både ordfører og varaordfører, som ikke har rot i virkeligheten.

Det er helt greit at Krüger er en ivrig opposisjonspolitiker, men vi ville satt stor pris på om han forholdt seg til fakta i sine fremstillinger.

Krüger prøver å skape en oppfatning av at ordfører og varaordfører var til stede i driftsutvalgets siste møte for å forhindre debatt eller spørsmål rundt nedbemanningssaken. Nei, vi har ingenting imot debatt, men var derimot til stede for å følge opp Krügers interpellasjon om organiseringen av driftsutvalget. Dette temaet stod på sakslista til utvalget, men behandling av saken ble utsatt til neste møte.

Til møtet i kommunestyret hadde rådmannen lagt fram sak om administrasjonens håndtering av kommunestyrets vedtak om nedbemanningsprosessen. Saken var en orientering om administrativ prosess og ordføreren avskar derfor en ny debatt om nedbemanning med henvisning til at oppfølging av dette prosjektet er lagt til driftsutvalget. Det var likevel ingen som ble forsøkt avskåret fra å ta ordet, slik Krüger insinuerer.

Frp er representert i utvalget og har dermed full anledning til å følge opp saken her. Men det synes dessverre ikke som om Krüger har tillit til partiets egen representant i utvalget, ettersom han ved enhver anledning prøver å ta debatten til andre fora hvor han selv er representert.

Til slutt i innlegget gjør Krüger et poeng av at varaordfører på vegne av eget grendelag har søkt om fritak for eiendomsskatt. Dersom Krüger hadde satt seg inn i saken ville han sett at det ikke var varaordfører, men varaordførers søster som på vegne av grendelaget hadde søkt om fritak. Sett i lys av dette ba varaordfører om å få sin habilitet vurdert, og Krüger stemte med resten av formannskapet for at varaordfører var inhabil til å behandle saken. Han var altså til stede under behandlingen av saken, men klarer likevel å påstå at varaordfører både har søkt om fritaket og har påvirket formannskapets medlemmer til å stemme for saken. Hva er det Krüger ønsker å oppnå?

Dersom Krüger hadde satt seg inn i saken ville han også sett at rådmannens innstilling om fritak er i tråd med kommunens vedtekter for eiendomsskatt. Med andre ord – rådmannen kunne faktisk ikke avslå søknaden. Men det ville Krüger gjøre! Som den selvoppnevnte samfunnets støtte han er ville han altså ilegge frivilligheten å betale eiendomsskatt, stikk i strid med kommunestyrets vedtak. Merkelig!

Ettersom det bare er et grendelag som har søkt om fritak, er det sannsynligvis flere enn Krüger som ikke kjenner til regelen om mulighet for fritak. Vi kan forsikre om at søknad om fritak fra andre grendelag vil bli behandlet på samme måte som søknaden fra Vestresand grendelag.

Til slutt - om Krüger har misforstått eller om han bevisst ønsker å spre uriktige opplysninger om effektene av nedbemanningsprosjektet er jeg usikker på. Det fremkommer i saken om prosjektet at det legges opp til et samlet nedtak for alle sektorer på 39,85 stillinger med virkning for 2021, økende til 65,65 stillinger i 2023. Krügers agenda for i sitt innlegg å si at det «i tillegg kommer nedtak av 40 årsverk i 2020» kan man jo bare spekulere i.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken