Formannskapet i Flakstads behandling av parkeringssaken var en oppløftende seanse. Administrasjonen og politikerne virket å være på samme frekvens når det kommer til hva som egentlig er meningen med det nye regimet.

Vedtok parkeringsregime med vide fullmakter

Vi snakker om orden, system og ryddebehov. Og ikke minst snakker vi om at dette ikke skal koste noe for de som bor i Flakstad kommune og oppsøker Ramberg for å få utført kommunale tjenester. De skal kunne agere akkurat som før, dog med unntak av at de må hente seg et parkeringsbevis når de er på rådhuset.

Mest sannsynlig vil de også oppleve at det er god plass til dem, da man ved denne reguleringen blir kvitt villparkering.

At ingen må betale for å parkere når de er på jobb, er også helt riktig. I en liten kommune, på ei øy i Nord-Norge, ville det fremstå som direkte urimelig å avkreve parkeringsgebyr for jobbparkering når det ikke er plassmangel. Det ville faktisk sett komisk ut.

Praksisen i Svolvær, der det koster å jobbparkere, kan ikke sammenlignes. Svolvær har knapphet på parkeringsplasser, og da må man ha forståelse for at det er gjort helt andre vurderinger.

Lofotposten registrerer også at Flakstad kommune har sikret seg et delegert håndhevingsvedtak for å sanksjonere mot feilparkering på fylkeskommunale veier og E10. I dagens situasjon, der politiet ikke har ressurser til å gripe inn med mindre en parkering er direkte farlig, så betyr disse fullmaktene at Flakstad kommunes ansatte vil kunne bidra til økt sikkerhet og mer orden i sommertrafikken.

Ikke det at bøtelegging og borttauing er noe vi skal tilstrebe, men i en fortettet sommersesong er det tidvis behov for maktmidler i trafikken.

Det handler ganske enkelt om at det noen uker i året er et betydelig misforhold mellom antall kjøretøyer og hva veinettet vårt er dimensjonert for.

Mye tyder på at formannskapspolitiker Steinar Friis i Flakstad Distriktsliste har helt rett når han konkluderer med at folk flest synes det kommunen nå gjør er en god idé. Et syn på saken som sikkert har fått drahjelp av de årvisse frustrasjonene over kaos når altfor mange skal gå til Kvalvika samtidig.

Økt trafikkmengde er reiselivssatsingens bakside, men her ser vi en administrasjon og et formannskap som er enige om en løsning der det er brukt vett og forstand, ispedd mye god lokalkunnskap.