Gå til sidens hovedinnhold

– Parkering vil blokkere for løsninger

Formannskapet i Flakstad vil vente med å avgjøre om Leif Normann Solhaug får drive privat parkeringsplass på Fredvang sommeren 2021.

Formannskapet har tidligere krevd reguleringsplan for fortsatt drift. Administrasjonen anbefalte til tirsdagens møte at kravet utsettes fordi det foreløpig ikke er avklart hvordan parkeringsutfordringene på Fredvang skal løses.

– Nordland fylkeskommune har bestemt at parkeringslomme i Torsfjord skal stenges for parkering i perioden 01.06.2021–31.08.2021. Dette sees blant annet i sammenheng med tillatelse til prøvedrift av sanitæranlegget. Det er ikke avklart om det blir parkering ved Fredvang skole, framholdt rådmannen og anbefalte at midlertidig tillatelse til drift av parkeringsplassen innvilges som omsøkt, eller inntil permanent løsning for parkering for Fredvang som bygd er vedtatt gjennom kommuneplanens arealdel/områdeplan.

– Verdiskaping

Ordfører Trond Kroken (Sp) fikk gjennomslag for utsettelse. Kroken viste til at en bredt sammensatt utvalg, med blant andre bygdelaget, kommunen og fylkeskommunens besøksforvaltning som skal komme med forslag til parkeringsløsninger, og hvordan økt trafikk til Kvalvika og fjellet Ryten kan brukes til å øke verdiskapingen.

– I 2019 besøkte 70.000 Fredvang, i fjor 50.000. Til sammenligning hadde turistattraksjonen Trolltunga 78.000 besøkende i fjor. Med så stor tilstrømming er potensialet for å få mer næringsaktivitet stor, mente ordføreren.

Å gi tillatelse til fortsatt parkering på Leif Normann Solhaugs eiendom vil «blokkere arbeidet til gruppen», hevdet han.

– Vi bør utsette behandlingen til arbeidet i gruppen er ferdig, og vi har en helhetlig plan for parkering på Fredvang.

Kommentarer til denne saken