I sommer innførte Vågan kommune regulering av korttidsparkering i Svolvær sentrum på sine parkeringsplasser ved blant annet Coop Byggmix, Alsosgården og utenfor Kiwi og gamle Royal hotell.

Det har medført at man kan kun kan stå to timer parkert på de kommunale, utvalgte områder for å øke sirkulasjonen av ledige parkeringsplasser.

Imidlertid måtte man vente på et vedtak fra politikerne om betalingssatser og en fysisk parkeringsautomat for å kunne ta betalt for å stå lenger parkert.

Parkometer på vei

I formannskapets møte mandag vedtok man en timesats på 20 kroner timen for å stå lenger parkert ut over gratisperioden.

Rådmannen ville redusere gratisperioden fra to til én time. Det gikk ikke politikerne for.

– Det blir fortsatt to timer gratis parkering, men nå åpner vi for å kunne stå lenger, sier prosjektleder Svein Erik Skjønnås i Vågan kommune.

Rådmannen ville også ta betalt fra elbiler, men de får nå stå gratis parkert i sentrum på de aktuelle parkeringsplassene.

Det blir også innført en egen «dag-takst» på ti kroner på tomta til det gamle meieriet, rett over veien for Specsavers. Her tilrettelegger man spesielt for dem som jobber i sentrum.

– Her har vi 60 plasser og vi innfører en dagsats på ti kroner. Det forutsetter at man er på plass før klokken ti om formiddagen, sier Skjønnås.

Rådmannen ville sette denne satsen til 28 kroner, mens politikerne gikk for en tikroning.

- Tanken er at det ikke skal være så dyrt å pendle inn til Svolvær fra distriktene. Så er det fortsatt gratis parkering ved Våganhallen og ved Shell, viser ordfører Eivind Holst til og sier man også ser på muligheten for bedre tilrettelegging og parkering rundt videregående skole.

I uke 37 kommer det på plass parkeringsautomat i tillegg til løsningen med app som allerede er på plass. Dette skal settes opp ved Coop Byggmix og i Storgata ved Alsosgården, opplyser Skjønnås. Her blir det også mulighet for å lade elbiler.

Det legges også opp til måneds, halvårs- og helårskort for beboere og servicebiler samt også dagskort for bobiler og turistbusser i avgiftssatsene. Handikapplasser blir også gratis å parkere på i fortsettelsen.

De avgiftsbelagte kommunale parkeringsplassene må du betale på i perioden mandag - fredag mellom 08 -22 og lørdag mellom 08-18 for å stå utover to timer parkert, opplyser Skjønnås og sier det vil være gratis utenom disse tidene.

– Større fleksibilitet

Skjønnås sier målet er økt fleksibilitet. Kommunen jobber med et eget parkeringsprosjekt og flere tiltak er på gang her.

– Dette vil utvikle seg stegvis. Nå har vi fått satsene på plass og får større fleksibilitet på parkering, sier Skjønnås.

Det jobbes også nå for å få på plass et system for å håndheve gateparkeringen i Svolvær. Her er kommunen avhengig av myndighetsoverdragelse.

Kommunen budsjetterer også med drøyt 200.000 i pluss som følge av parkeringsavgifter og gebyrer i 2017.

– Eventuelle overskudd skal gå til vedlikehold av parkeringsområdene. De skal ikke brukes til andre ting i den kommunale drifta, sier Svein Erik Skjønnås i Vågan kommune.