Parkerings-regimet i Svolvær sentrum skyver utfordringene utover i bygatene

- Vi er klar over at tiltak inne i sentrum forskyver "parkeringsbehovet" utover i de mer perifere bygatene.