Mange nye parkeringsendringer i Svolværs gater er trådt i kraft

Kommunens parkeringsetat har nå innført parkering forbudt i deler av Johan E. Paulsens gate. Man har også gjort mange andre endringer for parkering i Svolværs bygater gjeldende fra tirsdag morgen.