Nesten 2000 har fått parkeringsbot av kommunen til nå i år: - Det er sjåførens plikt å sjekke reglene

Har du parkert for nært et veikryss eller fotgjengerfelt? Da har Vågan kommune nulltoleranse for å ettergi bøter. Så langt i år har nesten 2000 bilister fått gebyr for feilparkering.