Gå til sidens hovedinnhold
 • Desember 2016

  sendte kommunene brev til Cetho Eiendom om at parkeringsløsningen for tiltaket ikke kunne godkjennes, da kravet til antall parkeringsplasser ikke var oppfylt. 

 • Mars 2017

  Cetho Eiendom ber kommunen om å se på saken på nytt. Kommunen på sin side avviser saken og begrunner det med at den er behandlet av politisk utvalg, godkjent der og ikke påklaget. 

 • Januar 2014

  Asplan Viak fremmet på vegne av Cetho Eiendom AS søknad om dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan for bruksendring av 2. og 3. etasje fra kontor- og boligformål til hotelldrift i Gamle postgården.

 • Februar 2014

  Kommunen innvilget dispensasjon til bruksendring av bygget i 2014. Bruksendringen medførte krav om 14 parkeringsplasser, som er i tråd med byplanen. Med eiendommen var det tinglyst syv parkeringsplasser på nabotomta, samt at Thon har to hc-parkeringsplasser på egen tomt.  I vedtaket av 2014 ble det gitt en midlertidig dispensasjon til bruksendring, med varighet på to år, fra krav om blant annet parkering. 

 • Mars 2017

  Cetho Eiendom påklaget vedtaket om avvisningen i slutten av mars, og pekte på at kommunen ikke hadde hjemmel til å kreve en samlet parkeringsløsning for hele bygningsmassen. Kommunen \har tatt med første etasje av den gamle postgården i beregningen av hvor mange parkeringsplasser tiltaket krever. Dette mener eiendomsselskapet er feil og ønsker en ny behandling i det som den gang var utvalg for næring, plan og utvikling. 

 • April 2017

  Kommunen avviser klagen, med bakgrunn i at vedtaket ikk eer påklaget innen fristen. Saken ble så sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

 • Mai 2017

  Fylkesmannen stadfester Vågan kommunes vedtak om avvisning. Klagen er fremsatt for sent, og Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å gi oppreisningetter reglene i forvaltningsloven.