Gå til sidens hovedinnhold

Partiene må følge sine programmer

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da dagens kommunestyre ble sammensatt så det ut som om alle var enige om en ting: det skal satses på skole, barn, unge, oppvekstmiljø, læring, lærere og lokalsamfunn. Nye ressurser skal brukes for å forbedre dagens skoletilbud.

Partiprogrammene er fulle av store ord om hvordan skolen skal bli bedre og det skal satses på barn og oppvekstmiljø.

Ryggrad

Om en uke skal kommunestyret fatte et vedtak der alle partienes programmer legges i vektskålen. Nå må politikerne vise hva de har av ryggrad og troverdighet i forhold til det de lovet sine velgere for to år siden.

Nå er vi i en situasjon der kommunestyret skal behandle en sak fra administrasjonen der innstillingen er at det skal spares på skoler. Skoler skal legges ned. Lokalsamfunn kan miste limet i sine sosiale grupper. Barna skal gjøres til salderingspost for at kommunens drift skal gå i balanse. Kommunen har problemer knyttet til ansettelser og drift av sin eiendom. Regningen skal sendes til våre alles barn.

Spørsmålet vi alle stiller oss er naturligvis om vi nå kan stole på at våre politikere vil stemme slik de sa de skulle da de gikk til valg. Ser vi hva partiene skriver i sine programmer, ser det ikke ut som om det kan bli flertall for administrasjonens forslag om å legge ned skoler og samle flere klassetrinn på Leknes.

Senterpartiet er tydelig

Senterpartiet og Ap har som kjent rent flertall i kommunestyret. Med god margin. Senterpartiet er klokkeklare i sitt partiprogram og skriver rett ut at de går til valg på å beholde dagens skolestruktur.

Og dette skriver Ap: «Vi skal satse på skolene. Vestvågøy har opplevd en kraftig befolkningsvekst de seneste årene, den trenden ønsker vi skal fortsette. Da må vi legge til rette for tilflytting, arbeidsplasser og et godt bo- og oppvekstmiljø.»

Ap tviler

Men partigruppen til Ap sår tvil om at de vil stå ved sitt standpunkt om å satse på skolene. Når de blir utfordret av våre lokale medier så forteller Ap at de skal samle seg i et medlemsmøte for å bestemme seg. Med dette signaliserer de at de vurderer å fravike sitt program og gå for et annet standpunkt.

Og når lokale representanter på Ballstad får spørsmål om hva de vil stemme i det kommende kommunestyret, så unnlater de å bekrefte at de stemmer i tråd med sitt program eller folkemeningen i denne saken.

Vi som er foreldre til alle kommunens barn har behov for ansvarlige politikere i denne saken. I denne saken trenger vi politikere som har ryggrad. Vi trenger politikere som gjør det de lovet ved forrige valg og som lar være å drive taskenspill på siden av sitt partiprogram.

Møt opp og se politikerne i øynene

FAU på Ballstad vil derfor oppfordre innbyggere i alle kretser og bygder om å kontakte sine lokale representanter for å ansvarliggjøre dem i denne saken. De må få vite at denne saken er viktig og at vi må kunne stole på dem når de går inn i kommunestyret.

FAU på Ballstad vil også oppfordre så mange som mulig om å stille i kommunestyret for å se sine lokale politikere i øynene når de avgir sin stemme i denne saken. Lokaldemokratiet åpner for at befolkningen har adgang til kommunestyremøtene for å kunne ansvarliggjøre politikerne og sikre at de stemmer slik de har lovet ved valg.

Dette er en slik sak der hver stemme teller. Ansvarligheten ligger i potten i dette kommunestyremøtet.

Kommentarer til denne saken