På nettstedet Varsom.no advares skigåerne nå om fortsatt rasfare, og det er en kombinasjon av kaldvær og fokksnø, og dannelse av rimlag som har skapt fareutviklingen.

I de nordligste varslingsregionene inklusive Lofoten er det i hovedsak fokksnøen som vil være hovedskredproblemet gjennom helgen. Mye vind, hovedsakelig fra sørøst, har lagt opp og vil legge opp fokksnø i nord- og vestvendt terreng. Fokksnøen vil etter hvert stabilisere seg, men inntil videre oppfordres folk til å ferdes forsiktig i leområder, til fokksnøen har fått stabilisert seg.

Vaktleder Andreas Haslestad i Varsom.no skriver på nettsiden at i leområder har vinden lagt opp flak av fokksnø over laget med rimkrystaller, og mange av skredene som har gått naturlig, eller som er blitt utløst av skikjørere de siste dagene, har gått på akkurat dette laget.

– Selv om dette laget kan være vanskelig å oppdage, er det særdeles viktig å ta dette skredproblemet på alvor, sier Haslestad.

Kuldeperioden vi har hatt den siste tiden har også ført til at det er dannet svake lag av kantkorn høyt i snødekket. Det er lettest å påvirke svake lag i snødekket der snødekket er tynt, så vær obs på at skred på vedvarende svake lag av rim og kantkorn kan fjernutløses