Nær fire av ti er bekymret for en reduksjon i verdien av sin egen pensjon, viser en undersøkelse fra TNS Gallup om hva som bekymrer oss mest økonomisk.

– Pensjon oppfattes som et komplisert tema, og mange kvier seg for å sette seg inn i hva det innebærer. Selv om det finnes nyttige verktøy og profesjonell hjelp, er det mange som ikke tar grep, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Må spare mer

Kvinner har større pensjonsbekymringer enn menn. Mens 35 prosent av mennene oppgir at de er bekymret for en verdireduksjon av sin egen pensjon, svarer 42 prosent av kvinnene i undersøkelsen det samme.

– Det er et paradoks at kvinner sparer mindre til pensjon enn menn samtidig som de bekymrer seg mer for framtidig pensjon. Kvinner har en forventet høyere levealder enn menn og dermed flere år å fordele pensjonen på. Sånt sett burde kvinner spare mer enn menn, påpeker Reitan.

Brexit og Trump

Hun tror mange vil bli sjokkerte over hvor lite man får utbetalt i årlig pensjon i framtiden.

– Med dagens pensjonssystem er det nødvendig for mange å spare privat for å få det livet man ønsker som pensjonist. Å komme tidlig i gang med sparingen er en fordel, sier Reitan.

Tre av ti er urolige for utsiktene i verdensøkonomien så vel som i norsk økonomi. Folk med lavest inntekt er mest bekymret.

– Samtidig som vi har Brexit og Trump-seieren friskt i minne, har flere tatt innover seg at det som skjer ute i verden påvirker norsk økonomi, sier hun.

Pensjon oppfattes som et komplisert tema.

Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea

 

Merker nedgangen

Tre av ti er også engstelige for at sparepengene ikke vil strekke til det kommende året.

– Det er et tydelig tegn på at mange har fått merke nedgangen i norsk økonomi, påpeker forbrukerøkonomen.

– At det begynner å tære på sparepengene eller den oppsparte bufferen, tyder på at vi ikke er særlig villige til å gi slipp på etablerte goder, til tross for at økonomien er blitt strammere, legger Reitan til.

29 prosent oppgir at de er bekymret for høyere matvarepriser, økte skatter, arbeidsledighet og tapte inntekter.

Mer egensparing

Bengt Olav Lund, divisjonsdirektør for pensjon i DNB, sier at mange har fått med seg at ytelsene fra folketrygden blir lavere for fremtidens pensjonister.

– Det har også vært skrevet mye om at fripoliser gir dårlig avkastning og taper sin realverdi. For mange har det begynt å synke inn at det legges opp til en større andel egensparing nå enn tidligere. Samtidig ser vi at det er mye usikkerhet knyttet til hvor mye man bør spare og hvordan man får best avkastning på pengene, sier Lund til ANB.

– Mangel på oversikt gjør nok også at mange blir bekymret. Hos de fleste bankene kan man raskt få oversikt over egen pensjon i en pensjonskalkulator, forteller han. (ANB)