Det ble lørdag enighet mellom partene som forhandlet om en ny pensjonsløsning for offentlig sektor. Regjeringen, LO, Unio, YS og Akademikerne, ble enige om en avtale som gir en god livsvarig pensjon og et tidligpensjonstillegg for de som trenger det, skriver LO i en pressemelding.

To hovedmoment:

  • AFP-ordningen i offentlig og privat sektor sidestilles og blir like.
  • Alle år i arbeid skal gi opptjening fra første krone.
  • Jo lengre du jobber, jo høyere pensjon opparbeider du deg.

- Det er enighet om en påslagsmodell der alle år i arbeid skal gi opptjening fra første krone. Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere. - Vi er godt fornøyd med denne avtalen. Offentlig sektor har gjennom dette fått en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Handel og Kontor (HK) er også fornøyd med avtalen.

- Vi i HK er godt fornøyde med at LO og LO Stat tok ansvar og ryddet av veien de gamle samordningsreglene som medførte store pensjonstap ved jobbytte, sier 1. nestleder i HK i Norge, Bjørn Mietinen i en pressemelding.

Dette betyr at du ikke taper pensjon hvis du skifter jobb fra offentlig til privat sektor.

Kommunenes Sentralforbund (KS) kaller avtalen historisk, i den forstand at en ny offentlig ordning var en av de siste store brikkene i å få pensjonsreformen på plass.