Pent overskudd i fjor for Gimsøy landhandel

Lokalbutikken på Vinje på Gimsøy kunne notere seg for et pent overskudd i 2019, viser årsregnskapet fra Brønnøysundregistrene.