Måser i bynære strøk er av de fleste ansett som hyggelig, men hvor lurt er det å gi de mat?

Her er det lett å synse, og det finnes naturlig mange ulike meninger om akkurat dette. Ikke minst her i Lofoten, der måsene før befant seg midt i et gedigent matfat. Så begynte vi å ta fisken usløyd på land, og tilgangen på mat ble mindre. Dessuten flyttet fisket på seg fra Innersida til Yttersida. De som bor tett på havet, forteller nå om færre måser, men desto mer gjess og ender.

Derfor er det ikke unaturlig å bekymre seg for måsens ve og vel.

Men skal vi tro forskning.no og Norsk institutt for naturforskning (NINA), skal vi ikke mate måsen i bynære strøk.

"Matmangel er en av årsakene til at flere måkearter har gått sterkt tilbake de siste tiårene. Derfor flytter de til byer og tettsteder. Bråkende måker som stjeler og skiter, kommer i konflikt med oss mennesker, men det hjelper ikke å mate dem. Måkene finner selv den maten de har behov for. Derfor er det ikke nødvendig å mate dem", kan vi lese hos forskning.no.

Den som sier dette er forskningssjef og fugleforsker Svein-Håkon Lorentsen i NINA.

Han forteller også at måsene på mange måter kan betraktes som flygende renholdsarbeidere. Lorentsen mener derfor at alternativet er mange flere rotter enn de som allerede finnes i de fleste byer og tettbygde strøk.

- Mange er veldig glade i måker, og ønsker likevel å mate dem. Det kan være både hyggelig og underholdende, men det bygger opp under allerede tilspissede konflikter. Derfor bør måkevenner tenke seg godt om, konkluderer han.

Det er lett å være enig med folk som kan begrunne noe faglig, og så blir det litt vanskeligere når du står på gårdsplassen og fileterer fisk mens en tålmodig måse følger spent med på om det blir rester.

Og det gjør det jo gjerne.

Forskeren bidrar også med noen praktiske materåd, hvis man ikke klarer å la være, og et av dem er:

- Ønsker du å mate måkene, er det lurt å finne et sted der det ikke er mye ferdsel av folk. Kast maten på bakken, og ikke lær måkene å spise rett ut av hånda di. Neste gang kan måken snappe pølsa eller isen fra hånden til et barn.