Trenger du nytt pass, er det smart å bestille det nå, allerede før jul! Det er budskapet fra leder Liv-Anija Sande Koivunen i seksjonen for sivil rettspleie i Nordland politidistrikt.

Ledige timer

Politiet opplyser at det er ledige timer ved de aller fleste passkontor i Nordland akkurat nå. I følge politiet.no er leveringstiden for pass i disse dager ca. 2-3 uker, pluss postgangen.

- Vi vet av erfaring at det blir knapphet på ledige timer dess nærmere fellesferien vi kommer, sier Koivunen. Et annet forhold er at bestillinger nå vil være mindre sårbare for de leveranseproblemene som vi har erfart hos leverandøren når pågangen har vært stor. Det kan dessuten, som vi erfarte i sommer, være forhold og uforutsette hendelser, utenfor politiets ansvarsområde, som kan føre til forsinkelser i leveransen for pass og ID-kort. Søker du om pass og/eller ID-kort i god tid, bør du i alle fall være litt tryggere på å kunne gjennomføre en planlagt ferie, sier Koivunen i en pressemelding.

Også stor etterspørsel i 2023I Nordland er det så langt i år produsert 52 481 pass og ID-kort. Til sammenligning ble det i normal-året 2019 produserte 31 234 pass. Dette er tall fra før ID-kortene ble lansert, men trekker man fra det som antas å utgjøre ID-kort-andelen i 2022, er det utstedt over 10 000 flere passdokumenter hittil i år sammenlignet med 2019.

Unngå kø

Politiet forventer at etterspørselen etter pass og ID-kort i 2023 vil være på omtrent samme nivå som i år. Av den grunn er det viktig at publikum utnytter den kapasiteten som finnes nå, slik at man unngår køer og flaskehalser til våren.

Før en pass-søknad kan sendes, må søker først bestille time hos politiet, der alle personopplysninger verifiseres og der det tas pass-bilde.

Ventetiden for å få nasjonalt ID-kort er nå 6-7 uker, pluss postgangen.

De tre neste helgene, fram til søndag 11. desember, har Bodø politistasjon, som eneste pass-lokasjon i Nordland, åpent både lørdager og søndag.