Jørandstaad Consulting AS jobber med en internasjonal TV-produksjon, og skal filme i flere områder i Lofoten.

I den forbindelse søker selskapet om tillatelse til Vestvågøy kommune, om å benytte flere områder rundt Unstad og Vestvågøy til filmopptak.

Selskapet skal jobbe med Nutopia Limited, som er et britisk produksjonsselskap. De har blant annet produsert TV- og film for kanaler som Amazon, History Channel, Netflix og CNN.

– Filmopptakene vil foregå i perioden mellom 20–27 februar 2020, og det er i utgangspunktet inntil tre dager som er avsatt scenene tenkt ved Unstad-området. Grunnet årstid og potensielle værutfordringer søker vi en rausere tidsperiode enn hva vi faktisk kommer til å benytte, heter det i brevet.

Vil avstenge strand i korte perioder

Selskapet skriver at de er i dialog med grunneierne på Unstad, vedrørende å benytte stranden til filmopptak.

– Vi søker å kunne benytte stranden til filmopptak samt å kunne avstenge denne i kortere perioder under filmopptakene. Dette av praktiske og sikkerhetsmessige grunner. Det vil være mulig for ferdsel mellom opptakene. Realistisk én til to dager med filming ved Unstad. Dette i samråd med berørte grunneier. Vi leier også samfunnshuset ved Unstad, heter det i brevet.

Samtidig ønsker de å benytte den gamle veien, som går over fjellet til Unstad.

– Vi ønsker å benytte den gamle veien over fjellet til Unstad (over tunnelen), til deler av filmopptaket. Vi er innforstått med at veien ikke er vedlikeholdt eller ryddet på vinterstid, og at all ferdsel er på eget ansvar. Det vil også opprettes dialog med lokalt firma som disponerer deler av veien i forbindelse med fiskeriproduksjon, skriver de.

Vannscooter og helikopter

I søknaden skrives det også at det kan bli aktuelt å frakte diverse filmutstyr og vannscooter til stranden. Samtidig kan det hende at helikopter vil tas i bruk.

– Det planlegges IKKE å lande med helikopter på Unstad, men det KAN BLI noe lavtflyging med filmhelikopter over selve stranden og utover sjøen, heter det i brevet – hvor det konkretiseres at helikopter per nå ikke er planlagt, men kan oppstå ved nødvendighet.

Videre søker selskapet om tillatelse til å disponere toalettene ved Unstad.