Planlegger for ny idrettshall: - Tviler på realismen

Debatten om uteområdet ved nye Ramberg skole ble en diskusjon om tvil og tro om idrettshall på Ramberg.