Prosjektlederen: – Vi må unngå avfall på avveie

Clean up: Monica Kleffelgård Hartviksen er prosjektleder for Clean Up Lofoten.

Clean up: Monica Kleffelgård Hartviksen er prosjektleder for Clean Up Lofoten.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Monica Kleffelgård Hartviksen er prosjektleder for Clean Up Lofoten.

DEL


Clean Up Lofoten er et miljøprosjekt i regi av Lofotrådet og LAS. Prosjektet har blant annet markert seg som en aktiv aktør i ryddingen av strendene i Lofoten.


Hva er problemet?

- Søppel kastes ut av bilvinduet, gatekjøkkenemballasje blir liggende og slenge på sene kvelder, taustumper fra fiskeri havner på havet heller enn i bøtta. Clean Up Lofoten jobber med unngå avfall på avveie gjennom å analysere de funnene, gi informasjon, sørge for flere løsninger for å kvitte seg med søppel, og med strandrydding.

- Avfallet vi finner er kanskje vitnesbyrd om noe som har skjedd for en tid tilbake, og ikke nødvendigvis av nyere dato. Vi ser med tiden at det er mindre avfall, men at engasjementet og antall meter som ryddes er større.

- Vi jobber også med et pilotprosjekt på avfallshåndtering til kai. Vi har utarbeidet et digitalt kart som viser tilreisende hvor man kan kvitte seg med avfall. Slik unngår vi også at det taes i bruk private avfallscontainere, sier Hartviksen, som minner om at det er viktig å skille mellom husholdnings- og næringsrelatert avfall.


Mye tau i havet

- Tredve prosent av avfallet kan knyttes direkte til fiskeriaktivitet, og en stor andel av dette er korte taustumper, forteller Hartviksen. Vi vet også at taustumper sannsynligvis også kastes fra land, fra bøteriene, sier Hartviksen, som berømmer yrkesfiskeren med sine organisasjoner: - Det er få som burde ha så stor egeninteresse for å bevare et rent havmiljø som fiskerinæringen. Og i denne bransjen har de kommet langt på få år, forteller Hartviksen.

Clean Up Lofoten skal se ut over forsøplingen, og også arbeide forebyggende. Bør vi se på all plasten som vi forbruker i hverdagen?

- Avfallsminimering er en del av den norske politikken, og det tenker vi i LAS også, sier Hartviksen, som vil nyansere problemet: - Vi må huske at emballasje er viktig for å unngå matsvinn. Mye plast brukes på nyttige måter. Men det er forskjell på unødvendig mye emballasje, og plastartikler som kan erstattes med organisk materiale. Eksempel her er alt fra granulat i tannkrem og kosmetikk, til tekstiler og engangsbestikk.

- Skal man gjøre noe som monner, må forbrukerne også bli bevisste sin adferd, både når det gjelder hva de kjøper og hvordan de kaster. Det viktigste er at avfallet ikke kommer på avveie ut i havet og naturen for øvrig. Det er til stor skade, og rammer også toppen av næringskjeden hvor vi mennesker er, avslutter Hartviksen i Clean Up Lofoten.

Monica Kleffelgård Hartviksen anbefaler:

www.erdetfarlig.no

www.cleanuplofoten.no (for å se hvilket avfall vi finner)

www.avfallspyramiden.no


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken