Her henter politiet den fulle passasjeren på sydenflyet

Hadde opptrådt aggressivt, ifølge melding til politiet.