Neste uke legger Wara (Frp) fram et forslag til en lovendring for å tydeliggjøre hva som er ulovlig.

– Det skal ikke være noen tvil om dette. Lovendringen tydeliggjør at både fotografering, spredning, etterspørsel og anskaffelse av slikt bildemateriale er ulovlig. I tillegg kommer straffenivået til å bli strengere, sier han til VG.

For svak og utydelig

Han vil ikke si noe konkret om straffenivået før forslaget er klart, men sier det vil skjerpes spesielt for voksne som profesjonelt sprer ulovlig bilder.

– Samtidig ser vi også at det i en del tilfeller har blitt reagert for mildt når det gjelder mindre profesjonell spredning. Her har det blitt gitt bøter der det burde ha vært fengselsstraff, sier Wara.

Han mener at loven hittil har vært for svak og utydelig, og at straffene i en del tilfeller har vært for milde.

– Sett i ettertid så er det ingen tvil om at vi har et lovverk som på mange måter burde ha vært oppdatert når det gjelder den nye mediehverdagen. Der henger vi nok etter, sier han.

Strenge reaksjoner

Justisministeren mener at lovendringen vil sørge for at politiet prioriterer disse sakene.

– Disse sakene skal etterforskes, og de skal prioriteres. Å straffe dem som sprer krenkende bilder, vil skape større bevissthet om at dette er ulovlig, og at det kan føre til strenge reaksjoner fra samfunnet, sier Wara. (ANB-NTB)