Tilbyr unge førstegangskriminelle ruskontrakt i stedet for en tur i tingretten

Ruskontrakt: – Det handler om å få penslet rusmisbrukere inn på det forebyggende sporet raskt, sier politioverbetjent Terje Pedersen.Arkivfoto

Ruskontrakt: – Det handler om å få penslet rusmisbrukere inn på det forebyggende sporet raskt, sier politioverbetjent Terje Pedersen.Arkivfoto

Artikkelen er over 2 år gammel

Det forteller politioverbetjent i Svolvær, Terje Pedersen.

DEL

En ruskontrakt er en avtale mellom politiet og unge rusmisbrukere, som regel under 18 år. Avhengig av type sak og størrelsesomfang kan politiet i samarbeid med påtalemyndigheten og jurist få en påtaleunnlatelse for vedkommende.

Forebyggende effekt

– Det handler om å få penslet rusmisbrukere inn på det forebyggende sporet raskt. Vi oppretter dialog med vedkommende for å kartlegge om dette er interessant. Deretter er det opp til juristen å avgjøre om han eller hun kvalifiserer til en slik ruskontrakt, forklarer Pedersen.

Ifølge Pedersen er en ruskontrakt som en advarsel å regne, men i unnlatelsen ligger det flere vilkår i den ett år lange ruskontrakten.

– I de aller fleste sakene hvor det er mindre bruk og besittelse, og personen er under 18 år klarer vi å få dem inn på en ruskontrakt. Etter motivasjonssamtalen gjennomfører vi jevnlig rustesting hvor vedkommende blir kalt inn uten forvarsel. Man må da møte umiddelbart, og hvis man av ulike årsaker ikke møter eller tester positivt ryker kontrakten og straffesaken blir opptatt igjen, sier han.

Positiv start

Tilbudet om ruskontrakt ble etablert i 2016, og selv om det bare har gått et knapt år siden oppstart ser politiet positive tendenser.

– Under ett år er kort tid for å gjøre seg erfaringer, men vi ser at det går bra med dem som er på ruskontrakt per i dag. Ingenting er bedre enn det. Det vil alltid være tilbakefall fra tid til annen, men så langt ser det veldig bra ut, sier han, og legger til at mellom fem og ti personer er på ruskontrakt per i dag.

Ruskontrakt

  • Ruskontrakt er et tilbud rettet hovedsakelig mot unge rusmisbrukere.
  • Tilbys til førstegangskriminelle under 18 år.
  • Kontrakten er i utgangspunktet forbeholdt rusmisbrukere under 18 år, men kan også tilbys eldre misbrukere.
  • Kontrakten er vanligvis ett år, og inneholder strenge vilkår og rammer, som uanmeldt rustesting.
  • Kontrakten kan i enkelte tilfeller også tilbys ved andregangsforseelser.
  • Mellom fem og ti personer er på ruskontrakt per i dag.Artikkeltags