Slik har denne bilen ligget i over en uke:- Det er bileiers ansvar