Lofoten tapte dragkampen om politiledelsen

Valgte Sortland: Politimester Tone Vangen valgte Sortland som tjenestested der ledelsen for politiet i Lofoten og Vesterålen skal sitte.

Valgte Sortland: Politimester Tone Vangen valgte Sortland som tjenestested der ledelsen for politiet i Lofoten og Vesterålen skal sitte.

Artikkelen er over 1 år gammel

Den nye lederen for politiet i det geografiske området Lofoten og Vesterålen skal sitte på Sortland, har politimester Tone Vangen i Nordland bestemt.

DEL

Sortland velges som administrasjonssted i den geografiske driftsenheten Lofoten og Vesterålen, er beslutningen. Og den er endelig, fordi denne saken skulle besluttes av stedlig politimester, og ikke av Politidirektoratet i forbindelse med den nye politireformen.

I en pressemelding fra politimester Tone Vangen heter det at i drøftinger internt i politidistriktet framkom det at det er argumenter både for å velge Svolvær og Sortland som administrasjonssted.

Politimesteren sier at det finnes ulike meninger om hva som bør vektes tyngst av de ulike argumentene.

– Jeg mener at det ville kunne fungere godt uansett om man valgte Svolvær eller Sortland som administrasjonssted, men det må gjennomføres et valg, sier politimester Tone Vangen.

Hun sier videre at når Sortland velges som administrasjonssted for Lofoten og Vesterålen, så medfører det at alle de fem driftsenhetene i Nordland politidistrikt blir ledet av den lederen som har den største enheten, sier Vangen.

Les også åpent brev til politimesteren fra ordfører i Vågan, Eivind Holst: Velg Svolvær som lokalisering for geografisk driftsenhet!

Hun påpeker videre at fokus er jobben som skal gjøres.

– Det er politioppgavene som skal ivaretas i det aktuelle området som er førende for ressursene, og ikke hvor lederen for det aktuelle geografiske området er plassert. Således er det ikke av avgjørende betydning hvor GDE-leder er stedsplassert.

Dog er det naturlig at GDE-leder er den som har den største, eller er blant de største tjenesteenhetene.

Valg av administrasjonssted for GDE innebærer ikke at alle fellesfunksjoner skal samles der.

Ved lokalisering av fellesfunksjoner i GDE må det – tvert imot – legges vekt på hvor det allerede finnes spesialistkompetanse og fagmiljø i driftsenheten, presiserer Vangen.

Nordland politidistrikt organiseres i fem geografiske driftsenheter som har ansvar for politioppgavene innenfor et geografisk område, og kan omfatte flere lensmanns- og politistasjonsdistrikt.

– Denne lederen vil ha et ansvar for god ressursutnyttelse og resultatoppnåelse i hele området, sier politimester Tone Vangen.

Les også: Tillitsvalgt er skeptisk til at politimesteren vil ha lederen for politiet i LoVe på Sortland

Artikkeltags