(Fremover): Mannen sto tiltalt for å ha lastet ned og lagret 103 videoer av barn «i seksuell positur og barn i seksuell omgang med andre barn og voksne».

Barn vil i denne sammenhengen si personer under 18 år.

Avslørt

Mannen, tidlig i 40-årene, ble avslørt i forbindelse med at politiet kontrollerte et fildelingsnettverk høsten 2020, og narvikmannens IP-adresse ble sporet til filmer med ulovlig innhold.

Narvikmann dømt for krenkende oppførsel mot barn

Dermed ble det aksjonert mot hans bopel, og flere lagringsmedier ble beslaglagt og analysert.

Der ble det funnet i alt 103 ulovlige filmer, hvorav 50 unike.

Mannen har erkjent at han har lastet ned pornografiske filmer fra fildelingsnettverket. Det skjedde ved at han lastet ned lister med filer der innholdet i de enkelte filene kunne være ukjent.

Fengsel

Både fysiske og psykiske utfordringer har – ifølge dommen – ført til at mannen tidvis har isolert seg, og han ble en storforbruker av pornografi.

Mannen har vedgått at det også er han som har anskaffet og vært i besittelse av de ulovlige filmene, men har forklart at han ikke søkte på ulovlige filer og lastet dem ned med vilje.

– Retten legger til grunn at det ikke er snakk om noe planmessig søk etter barnepornografisk materiale, men at tiltalte har lastet ned de ulovlige filmene som overskuddsmateriale, heter det i dommen.

Mannen har likevel erkjent at han burde ha visst ta det kunne følge med ulovlige filer i forbindelse med nedlastingene, og at han dermed har opptrådt uaktsomt, fremgår det.

Retten viser til at denne typen lovbrudd normalt fører til ubetinget fengsel, og at straffenivået varierer ut ifra forholdene i hver enkelt sak. Denne ville i utgangspunktet kvalifisert til en straff på 120 dager bak murene.

– Helt spesielt

Som følge av at det har tatt tid å få saken frem til endelig behandling og at tiltalte har avgitt full tilståelse, kom retten til at normal straff for dette konkrete tilfellet ville vært 60 dagers fengsel. Med fratrekk for tre dager i varetekt, ville det endt med 57 dager.

Aktor hadde likevel lagt ned påstand om samfunnsstraff, noe forsvareren hadde sluttet seg til.

– Ved overtredelser som vi her står overfor, er samfunnsstraff forbeholdt de «helt spesielle tilfeller», påpeker tingretten, før den konkluderer:

– Retten er etter en samlet vurdering kommet til at denne saken utgjør et slikt helt spesielt tilfelle.

Det forklares med at tiltalte er i en slags rehabiliteringssituasjon, der han ønsker å finne mer ut av sin avhengighet av pornografi, og hvordan han kan bli kvitt den.

Angrer

Vedkommende har gitt uttrykk for at han har angret på at han har lastet ned filmene, og han ønsker å ta ansvar for sine handlinger.

Mannen har også tatt opp sin avhengighet med hjelpeapparatet.

I tillegg til samfunnsstraffen – 57 timer som må gjennomføres i løpet av 90 dager – måtte han tåle inndragning av en NAS-server, tre eksterne harddisker og en stasjonær PC.