Gå til sidens hovedinnhold

Politiet i Nordland med høy oppklaring: Politimesteren er bekymret for mørketall

Nordland politidistrikt har i 2020 opprettholdt en høy oppklaringsprosent på 61,9 % og bygd ned restansene, men nedgang i anmeldelser knyttet til grov familievold bekymrer politimesteren i Nordland.

– 2020 har vært et år utenom det vanlige, også for politiet i Nordland. Jeg er glad for å se at straffesaksresultatene i annerledesåret viser at vi har klart å levere en god polititjeneste. På den andre siden bekymrer det meg at det er en nedgang i antall anmeldelser knytte til alvorlig overgrep i hjemmet, sier Heidi Kløkstad, politimester i Nordland i en pressemelding.


Tidenes laveste restansesituasjon

Nordland politidistrikt har i 2020 opprettholdt en høy oppklaringsprosent på 61,9 %, mens landssnittet er på 49,4 %. Innenfor de fleste sakskategoriene har politidistriktet oppklart flere saker enn før, og det er gjort på kortere tid.


– Vi har gjennom året klart å bygge ned den totale mengden straffesaker, og vi har nå tidenes lavest restansesituasjon i Nordland, sier Kløkstad. Hun forteller at pandemien har gitt politidistriktet mulighet til å jobbe mer konsentrert med straffesaker.

– Både etterforskere og påtalejurister har hatt svært lite reising, kurs og rettsoppmøter. I tillegg har vi hatt en nedgang i antall anmeldte saker – også innenfor de mest alvorlige sakskategoriene som normalt er mer krevende å etterforske. Totalt sett har dette bidratt til at vi har en svært god situasjon knyttet til restanser, forklarer Kløkstad.


Økt risiko

Nedgangen i antall alvorlig straffesaker kan langt på vei forklares med at utelivet har vært nedstengt store deler av året. Mer bekymringsfullt er det å se at den skjulte kriminaliteten, den grove volden i hjemmet, øker med 24 %.- Det er ingen grunn til å tro at denne kriminaliteten reelt sett har gått ned, tvert imot tilsier økt isolasjon, fortetting i hjemmet, mer arbeidsledighet og flere økonomiske bekymringer en økt risiko for familievold, sier politimesteren.

Politimesteren er spesielt opptatt av barna:

– I denne situasjonen har det vært viktig for politiet å snakke med flest mulig barn, og jeg er ekstra glad for å se at vi til tross for alle smittevernbegrensninger, har klart å gjennomføre flere barneavhør i 2020 enn året før. Å snakke med barna er det viktigste vi kan gjøre for å avdekke grov vold og seksuelle overgrep mot barn – samtidig som vi sender tydelige signaler til de som begår denne type handlinger at de blir tatt, avslutter Kløkstad.

Kommentarer til denne saken