Søndag morgen gjennomførte politiet en promillekontroll på Leknes. det ble kontrollert 25 bilførere. Det ble ikke gitt ut noen reaksjoner fra politiet.