- Fiskeriministeren tar ikke uroen på alvor

Skuffet: Vanja Klingan og Terje Olsen (bak) fra Stamsund var skuffet over at fiskeriministeren avfeide bekymringen til filetarbeidere og lokalsamfunn for at trålerpliktene skal forsvinne. Foran går Vestvågøy-ordfører Remi Solberg. FOTO: MAGNAR JOHANSEN

Skuffet: Vanja Klingan og Terje Olsen (bak) fra Stamsund var skuffet over at fiskeriministeren avfeide bekymringen til filetarbeidere og lokalsamfunn for at trålerpliktene skal forsvinne. Foran går Vestvågøy-ordfører Remi Solberg. FOTO: MAGNAR JOHANSEN

Vanja Klingan og Terje Olsen mener fiskeriministeren ikke tar bekymringen til kystfolket på alvor.

DEL

Ekteparet jobber på Lerøy Norway Seafoods filetfabrikk i Stamsund. Onsdag tok de turen til folkemøtet på Melbu for høre fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) forklaring om hvorfor trålerne skal slippe pliktene til landanlegg.

– Jeg opplevde at Sandberg var lite interessert i folks synspunkter. Han angrep stort sett Arbeiderpartiet, men svarte lite på spørsmålene fra salen som er bekymret dersom trålerne fritas for plikter. Han tar ikke uroen på alvor, sier Terje Olsen.

Les også: Per Sandberg møter Melbu onsdag: - Håper på en faktabasert diskusjon

– Seigpining

Over 400 deltok i fakkeltoget forut for møtet med taktfaste rop om at kysten skal slåss mot Sandbergs forslag. De møtte en fiskeriminister som ikke vek en tomme fra målet om at leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten skal bort.

– – Disse pliktene blir fjernet uansett på kort eller litt lengre sikt. Å ikke ta beslutningen nå er seigpining av filetanleggene. Jeg vil skape lønnsomhet. Å tro at pliktsystemet kan tilpasses dagens virkelighet er en illusjon og politisk retorikk, ikke realiteter, tordnet Sandberg.

Han møtte liten forståelse.

– Denne uken er det permitteringer i Stamsund tross godt fiske. Hvordan kan du si at situasjonen for kysten blir bedre uten trålpliktene, spurte konserntillitsvalgt i Lerøy Norway Seafoods, Bjarne Kristiansen.

Sandbergs lokkemiddel er omfordeling av kvoter og økonomisk kompensasjon. 20 prosent av kvoten fra trålere med plikter skal overføres kystflåten under 15 meter i Nord-Norge. 100 millioner skal gis fra rederi til lokalsamfunn som rammes.

– Jeg er den eneste fiskeriministeren utenom Peter Angelsen som har turd å ta fisk fra trålerne og gi til kystflåten.

Les også: – Fisken skal ikke privatiseres

LoVe mest truet

– En rapport fra fiskeriselskapet Nofima viser at Stamsund og Melbu er de anleggene som er mest truet derom pliktene forsvinner fordi tilgangen til fisk fra kystflåten er liten utenom vinteren. Det er fisk, ikke penger vi trenger, framholdt Vestvågøy-ordfører Remi Solberg (Ap), en av seks innledere.

– Jeg tror Lerøy fortsatt vil levere. Selskapet har ikke investert 3,2 milliarder for å legge ned, svarte Sandbergs som brukte mye av innledningen til å angripe Arbeiderpartiet.

– Ap holder Nord-Norge for narr når partiet sier at pliktene skal bestå. I 2012 prøvde den rødgrønne regjeringen å stramme inn pliktene, men ga opp fordi lønnsomheten ble svekket. Det var Ap, ikke vi, som la til rette for Kjell Inge Røkke. Har noen rasert kysten, som jeg beskyldes for å gjøre, er det Ap, tordnet Sandberg.

Det provosert Aps Lena Amalie Hamnes.

– Mange parti har mye å svare for i fiskeripolitikken, også Ap. Hvis det er slik at Ap har rasert kysten, hvorfor fortsetter du med det, spurte en meget engasjert Vågan-politiker som flere ganger i innlegget ble avbrutt av applaus.

Les også: Sandberg inviterer til folkemøter om trålerpliktene - men ikke i Stamsund

– Trenger trålfisk

I Stamsund er det permitteringer denne uken. Terje Olsen trekker fram 2015 da de ansatte var permittert i fem måneder.

– Om vinteren har vi råstoff nok. Det er fra nå av at vi har behov for trålfisk. Fjernes pliktene blir det vanskelig.

Han beklager at tidligere regjeringer åpnet for å splitte virksomheten i to selskap, ett får trålere og ett for filetanlegg. Mens rederiet Havfisk hadde over 300 millioner kroner i overskudd i 2015, endte Norway Seafoods med 60 millioner i minus.

– Hadde land og sjø vært ett selskap hadde driften gått godt, sier Olsen.

Hovedtillitsvalgt Bjarne Kristiansen er skuffet etter møtet.

– Jeg er bekymret for at vi har en fiskeriminister som ikke hører på folks bekymring. Jeg sier ikke at Lerøy vil legge ned. Men jeg er dypt bekymret for at vi får en fiskeripolitikk som åpner for å løsrive trålerne helt fra landanleggene de i sin tid ble bygd for å betjene.

Ifølge Sandberg vil Havfisk fortsatt drive fem filetanlegg selv om aktivitetsplikten opphører.

– Det krever Eierforskriftene. I motsatt fall mister de kvotene sine.

Kristiansen er ikke beroliget.

– Sandberg sa også at Eierforskriftene kan endres av departementet gjennom en forskrift, uten å legges fram i Stortinget. Det var det tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen gjorde da endret leveringsplikt til leveringstilbud.

Les også: - Trenger fisk, ikke penger

Artikkeltags