Det blir mer reseptfritt

Med farmasøytutlevering kan flere legemidler som i dag er på resept, bli reseptfrie.

Med farmasøytutlevering kan flere legemidler som i dag er på resept, bli reseptfrie. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Regjeringen utvider bruken av farmasøyter.

DEL

Ordningen med farmasøytutlevering betyr forenkling og bedre tilgjengelighet for pasienten.

– En utvidet bruk av farmasøytene vil spare mange for venting og besøk til fastlege, sier stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen (H) og Kari Kjønaas Kjos (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Lavterskeltilbud

Regjeringen vil at farmasøytenes kompetanse skal brukes mer effektivt både i apotekene og i helsetjenesten. Det innebærer blant annet å gi befolkningen enklere tilgang til noen legemidler som nå er reseptpliktige samtidig som pasientene får god veiledning i hvordan legemidlene skal brukes.

– Apotekene er en viktig del av lavterskeltilbudet vi har i helsetjenesten. Farmasøytene besitter en viktig kompetanse, og den kan vi benytte enda bedre til det beste for pasientene, sier Wilhelmsen Trøen.

– Frp har alltid vært opptatt av å forenkle, fornye og forbedre samfunnet til beste for enkeltmennesker. Derfor er vi glade for at vi nå får på plass en slik ordning, sier Kjos.

Tidligere har regjeringen gitt både tannleger og psykologer muligheten til å henvise direkte til spesialisthelsetjenesten uten å måtte gå via fastlegen. Helsesøstrenes fullmakter er også utvidet. Nå gjøres det samme med farmasøytene.

Helse: Kari Kjønaas Kjos fra Frp (t.v.) og Tone Wilhelmsen Trøen (H). Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Helse: Kari Kjønaas Kjos fra Frp (t.v.) og Tone Wilhelmsen Trøen (H). Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

– Det er et stort press på helsetjenestene, og derfor er det viktig til enhver tid å bruke fagkompetansen der den trengs mest. Derfor har vi gjort en rekke endringer som gjør at enkelte profesjoner har fått utvidede fullmakter og oppgaver, forklarer Kjos, som også er leder av helsekomiteen på Stortinget.

– Farmasøytutlevering er et godt verktøy for å gi befolkningen enklere tilgang til enkelte legemidler og sikre god veiledning om hvordan legemidlene skal brukes, mener Trøen.

Blir fulgt opp

Den siste meldingen om legemidler som er vedtatt i Stortinget, blir nå fulgt opp. Det er Trøen fornøyd med.

En utvidet bruk av farmasøytene vil spare mange for venting og besøk til fastlege.

Tone Wilhelmsen Trøen (H) og Kari Kjønaas Kjos (Frp), stortingsrepresentanter

– Det betyr at vi får utredet hvilke legemidler som kan gjøres reseptfrie med krav om at utleveringen skjer fra en farmasøyt, sier Høyre-politikeren.

Det er Statens legemiddelverk, på oppdrag fra Helsedepartementet, som har utredet ordningen om farmasøytutlevering. Ordningen kan for eksempel omfatte pasientinformasjon ved utlevering av medisiner eller sjekklister til bruk i samtale med pasient. (ANB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken