– De aller fleste velferdsordningene er dårligere for selvstendig næringsdrivende. Nå er det viktig at regjeringen får fortgang i arbeidet med å tilpasse lovverket, sier Marit Hermansen, leder av Akademikerne, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Sikkerhetsnett

Over 60 prosent av befolkningen mener rettighetene til selvstendig næringsdrivende må styrkes, ifølge en fersk undersøkelse fra Respons.

– Folket har dessverre helt rett, sier Akademikernes leder.

Hermansen mener det er tre områder hvor det sosiale sikkerhetsnettet er svakere for selvstendig næringsdrivende enn for ansatte arbeidstakere:

  • Sykepenger
  • Dagpenger
  • Pensjonssparing

– Norsk økonomi er i omstilling, og vi kommer til å trenge langt flere gründere. Da må ikke mangelen på velferdsordninger bli et uoverstigelig hindrer, påpeker Hermansen.

Også 60 prosent av Akademikernes medlemmer sier mangelfulle rettigheter ved sykdom som en av de største hindringene for å starte for seg selv.

– Slik skal det ikke være. Jeg vil be regjeringen om å forsere behandlingen av velferdsrettighetene for selvstendig næringsdrivende, påpeker hun.

Gjør flere grep

Akademikernes leder mener det er mulig å gjennomføre umiddelbare endringer når det gjelder pensjonssparing.

– Det er mange selvstendig næringsdrivende som går en usikker pensjonsalder i møte dersom ikke disse endringene kommer på plass, mener hun.

Leder Arve Kambe (H) i arbeidskomiteen på Stortinget sier at regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre har bedt om en gjennomgang for å styrke de sosiale rettighetene til folk som starter for seg selv.

Fra 1. juli ble det mulig å kombinere dagpenger med oppstart av egen virksomhet.

– Det er bare ett av grepene vi gjør. Vi må lage et system som får flere til å starte og overleve, forteller Kambe til ANB.

Alle rettigheter

Et regjeringsnedsatt delingsøkonomiutvalg som ser på ordningene for selvstendig næringsdrivende, skal levere sin innstilling i februar neste år.

–Jeg anbefaler å starte et aksjeselskap framfor et enkeltmannsforetak. Da er man sikret alle rettigheter. Vi har avskaffet revisorplikten for mindre selskaper og redusert kravet om aksjekapital, sier han. (ANB)