Høyres nyvalgte stortingsrepresentant fra Lofoten fikk plass i Transport og Kommunikasjonskomiteen.

– Samferdsel og næring var mine ønsker så jeg er godt fornøyd med plasseringen, sier Finstad.

Han er eneste Høyre-representant fra Nord-Norge i komiteen, og har med seg tre partifeller. Ingalill Olsen fra Finnmark er eneste Ap-representant fra Nord-Norge i komiteen.

Les også: Kjell Børge Freiberg inn i næringskomiteen

NTP

Naturlig nok blir gjennomføringen av Nasjonal Transportplan 2018–2029 en viktig oppgave.

E10 Fiskebøl – Å og rassikring i Vest-Lofoten er med, men ikke før siste del av perioden som starter i 2025. Ballstad havn er ikke nevnt i NTP for de kommende 12 årene. Det er heller ikke Laukvik. I Lofoten er det kun Værøy blant fiskerihavnene som er med, med 400 millioner kroner og oppstart etter 2024.

– Gode veier, flytilbud, godstransport og øvrig infrastruktur er avgjørende for å utvikle Lofoten, Nordland og Nord-Norge videre. NTP er ambisiøs siden det skal brukes tusen milliarder kroner de neste 12 årene. Jeg ser fram til å få være med og diskutere prioriteringene. Jeg kjenner jo diskusjonene i Lofoten, og vet hvor skoen trykker. Det tar jeg med meg inn i komitearbeidet, sier Finstad.

Den som skal fronte Høyres fiskeripolitikk blir Margunn Ebbesen fra Brønnøy.

Ebbesen blir partiets fraksjonsleder i næringskomiteen, der blant annet ny kvotesystem i fiskeflåten skal behandles i høst.

Les også: Fagerås fikk ønske-komiteen sin på Stortinget

Nordlandsbenken

Nordlandsbenken fordeler seg slik i Stortinget framover.

Eirik Sivertsen (Ap) - Utenriks- og forsvarskomiteen

Margunn Ebbesen (H) - Næringskomiteen

Willfred Nordlund (Sp) - Kommunal og forvaltningskomiteen

Kjell-Børge Freiberg (Frp) - Næringskomiteen

Åsunn Lyngedal (Ap) - Finanskomiteen

Jonny Finstad (H) - Transport og komunikasjonskomiteen

Siv Mossleth (Sp) - Transport og kommunikasjonskomiteen

Hanne Dyveke Søttar (Frp)- Kontroll og konstitusjonskomiteen

Mona Fagerås (SV) - Utdanning og forskingskomiteen