Litt økning i valgdeltakelse i Lofoten fordi litt flere unge stemte

Tradisjon i fiskerikommuner er lav valgdeltakelse, men i år kan litt flere unge ha blitt lokket til valgurnene, som har bedret valgdeltakelsen i lofotkommunene.