Det betyr at det blir tillatt med flere pigger på norske piggdekk.

– Regjeringen er opptatt av trafikksikkerhet og forenkling av regelverket. Det er viktig at norske trafikanter har tilgang til alle piggdekkene som utvikles, slik at de kan velge det som passer best, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Regjeringen sender nå på høring forslaget til nye regler for piggdekk for bil, buss, lastebil og tilhenger, samt moped og motorsykkel. Forslaget går ut på å tillate samme antall pigger som i Sverige og Finland.

Grunnen til at det i dag ikke er lov med like mange pigger som i Sverige og Finland, er usikkerhet når det gjelder veislitasje og svevestøv som følge av piggdekkbruk.

Men nyere forskning viser at det ikke nødvendigvis er noen direkte sammenheng mellom antall pigger, veislitasje og svevestøv, ifølge Samferdselsdepartementet. (ANB-NTB)