– Vi har aldri vært et byparti, slo partiets nasjonale talsperson Rasmus Hansson fast da han la fram partiets alternative statsbudsjett torsdag.

Partiet har i sitt budsjettforslag satt sammen en egen bygdemiljøpakke som skal bidra til at folk i distriktene også skal ta spranget over til elbil. Det innebærer utbygging av to ladestasjoner for hver femte mil på hovedveinettet.

– Må ta del i revolusjonen

Partiet vil også ha en pott som tilbys folk med dårlig råd som bor i områder hvor kollektivløsningene er dårlige. Pengene kan brukes til å lease en elbil, eller som et rentefritt lån på opptil 30-50.000 kroner for det første innskuddet.

Ordningen skal administreres på samme måte som Husbanken fungerer i dag. Slik skal man sikre 10.000 flere elbiler på veiene i løpet av neste år, mener MDG.

 

– Dette er antitesen til Tesla-kjørerne vi prøver å nå. Folk med lav inntekt som bor langt fra tettstedene. De må få ta del i denne revolusjonen. De må over fra de fossile bilene til elbilene, som jo er mye billigere i drift, sier han.

I tillegg foreslår partiet økt reisefradrag i distriktene, samt å styrke kollektivsatsingen med 4 milliarder kroner og øke de frie midlene til kommunene med 3 milliarder. Det skal sette fart på utbygging av sykkelveinett og kollektivtilbud.

Plusser kraftig på bensinprisen

Det skal koste å forurense, mener MDG, som vil øke bensinprisen med 5 kroner for persontransport og 1,50 kroner for varetransport. Ressursene fra varetransporten skal gå inn i et CO2-fond, som skal drive fram reduksjon i utslipp fra sektoren.

Midlene som trekkes inn fra persontransporten, deles ut igjen til folket. Ifølge forslaget vil alle innbyggere få et tilskudd på 1.500 kroner.

 

– Det skal lønne seg å velge grønt. En familie som kjører med nullutslippsbil, reiser til Syden bare annethvert år og spiser mer av frukt og grønt og gjennomsnittlig kjøtt, vil spare mellom 10.000 og 20.000 kroner i året, sier Hansson.

Kjører man fossilbil, reiser til Syden to ganger i året og spiser mye kjøtt, vil familien tape opp mot 5.000 kroner.

9 milliarder til grønt skifte

Partiet går også inn for en kraftig omstilling av næringslivet, med en tiltakspakke på 9 milliarder kroner for grønt skifte. Redusert skatt på arbeid og kutt i arbeidsgiveravgift skal gjøre det mer lønnsomt for næringslivet å ansette.

– Vi må endre på en del ting, og det grønne skiftet er først og fremst et skifte med store muligheter, sier Hansson.

MDG har ikke oversikt over hvor mange jobber i olje- og gassektoren og tilstøtende næringer som vil ryke ved en kraftig nedtrapping.

– Men vi er jo helt sikre på at disse arbeidsplassene kommer til å forsvinne på sikt. Kanskje også på kort sikt, sier Hansson.

– Det er ekstremt urealistisk å basere norsk velferd og økonomi på olje framover. (ANB-NTB)

Bygdefolk må over fra de fossile bilene til elbilene, som jo er mye billigere i drift.

Rasmus Hansson, stortingsrep. Miljøpartiet De Grønne