Kriss meldte seg inn i partiet i januar. Nå har hun fått plass på fylkestinget

Svolværingen fikk hele 714 personstemmer ved valget og skal nå representere Miljøpartiet De Grønne (Mdg) i Troms og Finnmark.