- Med en så kort høringsfrist har vi ingen mulighet til å behandle denne saken politisk

Artikkelen er over 3 år gammel

Ordfører Remi Solberg er oppgitt etter at Fiskeridepartementet bare har gitt en frist på vel 14. dager for å komme med innspill til kommisjonen som skal se på trålernes leveringsplikt.