I mars i år ble det kjent at Miljødirektoratet er positive til 104 kvadratkilometer nasjonalpark på Moskenesøya.

Regjeringen skal ta nå stilling til saken, klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre vil ikke antyde noe i saken enda.

– Vi har fått Miljødirektoratets forslag. Det er vanlig prosedyre at dette utredes og diskuteres i regi av direktoratet og når de er ferdige med sin utredning går det til departementet.

Der står saken nå.

– Jeg har ikke fått saken på mitt bord enda, det pleier å ta en del måneder fra vi får forslag til vi har ferdigbehandlet det. sier klima- og miljøministeren.

– Hva mener du om nasjonalparken, direktoratet anbefaler det og fylkestinget har sagt ja?

– Jeg har registrert at det er mye lokal støtte til dette, men jeg har ikke fått saken til behandling enda og derfor vil jeg ikke forskuttere behandlingen, sier Vidar Helgesen til Lofotposten.