En åtte år lang prosess, med utredninger og konsekvensanalyser, tok slutt på onsdag, da kommunestyret i Moskenes vedtok å anbefale at Lofotodden nasjonalpark etableres, med 12 stemmer mot 5.
- Jeg synes det har vært en rederlig og saklig debatt i kommunestyret, selv om det har vært uenighet i hva som er den beste måten å forvalte de flotte områdene våre på. Det skulle bare mangle. Jeg hadde blitt forundret om det ble et enstemmig forslag. Ellers synes jeg det har gått veldig greit, og jeg er glad for at vi har gjort oss ferdig med saken, sier ordfører Lillian Rasmussen (Moskenes bygdeliste).
- Området vi skal verne om er ikke bare for våre egne etterkommerene, men det er også for hele verden. Slitasjon viser at ting ikke er som det alltid har vært, og jeg tror en nasjonalpark vil gi oss den hjelpen vi trenger, sa partifelle Ingjerd Martinsen.
 

- Folket har sagt nei

Da kommunen tidligere i år avholdte rådgivende folkeavstemming om emnet, møtte 44 prosent av kommunens stemmeberettige opp. Resultatet ble et flertall mot etablering av nasjonalparken.
- Jeg mener at vi i kommunestyret har spurt folk til råds, og vi har fått svar. At ikke hundre prosent møtte opp får så være. Flertallet har stemt nei fordi de ikke vil ha nasjonalpark, sa felleslistas Hartvig Arve Sverdrup.
- Å bruke lav valgdeltakelse som argument er ikke godt nok. Om man ikke deltar, har man mistet sin sjanse til innflytelse. Jeg vil ikke ha ansvar for å pålegge mine etterkommere mine begrensinger, sa partifelle Bjørn Hugo Bendiksen.
 


Felleslista var for øvrig delt i synet rundt hvorvidt kommunen skulle gå for eller imot etablering av nasjonalparken, og både Anita Gylseth og Robert Walker talte mot resten av partiets syn i saken.

- Vår gruppe er delt, og jeg er en av de som går for å sende søknad. Om jeg så er politisk død for dette, får det bare være. Jeg har alltid sett et stort potensiale her, sier Gylseth.- Dette er en gedigen sak. Globant sett stuper antall artier, og vi er nødt til å ha en del fredete pletter i verden. Hvorfor ikke ta et av de vakreste stedene i verden, som etter mitt skjønn er Moskenes, sa Walker.