En møtekollisjon fører til at ordførerne i Vesterålen ikke kommer til Veivesenets idèverksted på Stokmarknes tirsdag. Samme dag skal de fem ordførerne i Andøy, Hadsel, Øksnes, Sortland og Bø møte fylkesrådet i Bodø.

– Vi skal redegjøre for saker vi ønsker å fremme. Det er viktig. Men vi skulle gjerne vært på Stokmarknes også, sier ordfører i Bø, Sture Pedersen til Lofotposten, og legger til:

– Jeg synes det er merkelig at dette kan skje, sier han.

Men konferansen med idèverksted kommer likevel på Stokmarknes. Svein Arne Abelsen er èn av flere som deltar i et næringssamarbeid med 15-20 bedrifter. Målet er å styrke regionen, samt arbeide for et sterkere samarbeid med naboregionene.

– Når myndighetene inviterer til slike møter, har vi en alle tiders sjanse til å påvirke prosesser. Det er viktig å trekke næringslivet inn, siden man her alltid har argumenter som veier tungt, sier han.

Det er tunnel under Hadselfjorden som står på kjøreplanen denne tirsdagen. Abelsen, som i en mannsalder har vært en sentral næringslivsleder i Øksnes og landsdelen forøvrig, mener en kommende debatt er av stor betydning.

– Etter min mening var det en feilvurdering da de nære geografiske samarbeidslinjene falt bort da traseen for Lofotens fastlandsforbindelse ble bestemt. Det er de samme perspektiver vi står overfor i dag. Men nå er det jo mulig med to veier inn og ut av Lofoten, sier han.

Ordfører Eivind Holst i Vågan skal til Stokmarknes tirsdag.

– Det er interessant når det blir tatt initiativ til å koble to regioner sammen som bo- og arbeidssområde. Det kan gi ulemper og gevinst, sier han.

– Kommer sykehusvalg inn?

– Vi i Lofoten har vårt sykehus, og Vesterålen har sitt. Imidlertid er jeg klar over at det i nasjonal helse- og sykehusplan går frem at vi i større grad enn tidligere kan benytte oss av spesialtjenester ved nabosykehusene, sier Eivind Holst.

Les også: Fjordkryssing åpner for felles arbeidsregion med 50.000 mennesker

Les også: Nye sikkerhetskrav: Hadselfjordtunnel må bli 13-15 kilometer lang