I Sps alternative 2017-budsjett foreslår partiet å redusere nettleien i distriktene ved å bevilge 100 millioner kroner til denne ordningen.

– Enkelte steder der kraften blir produsert, er nettleien høyere fordi det er bor færre brukere av strøm i området. Det betyr at enkeltpersoner får en kjempehøy regning, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

81.000 kunder

Sp foreslår å gi støtte til selskaper med en gjennomsnittlig overføringskostnad lik eller høyere enn 41,47 øre/kWh. I Lofoten vil abonnentene kunne spare 2,43 øre per kWh på ordningen og i landet vil drøyt 81.000 sluttkunder få lavere nttleie. Foreløpige beregninger viser at støtten vil ligge mellom 1,9 og 18,33 øre /kWh.

– I de områdene der vi høster ressursene, er det som oftest også høyest nettleie. Tanken er at de som bor der ikke skal ha så høy nettleie. Regjeringen går derimot motsatt vei, hevder Slagsvold Vedum.

Norge har tidligere hatt en statlig tilskuddsordning på 100 millioner kroner som jevnet ut forskjellene i nettleie. I regjeringens forslag til neste års statsbudsjett er imidlertid hele ordningen fjernet.

– Dette er smålig fra regjeringens side. I løpet av fire budsjetter fra regjeringen er tilskuddet, som var på 100 millioner kroner i 2013, redusert til null, konstaterer Sp-lederen.

Ti fylker

 

For Sp er det en viktig statlig oppgave å sørge for at husholdninger og bedrifter får en redusert nettleie.

– Vi har brukt litt av offentlige midler for å smøre denne ordningen. Det betyr at det skal være en noenlunde lik nettpris uansett om du bor på et sted med en stor eller liten gruppe mennesker, fastslår Vedum.

Med 100 millioner kroner i potten vil totalt 23 nettselskap i fylkene Nordland, Finnmark, Troms, Hordaland, Buskerud, Hedmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Rogaland og Oppland omfattes av denne tilskuddsordningen.

Enkeltpersoner får en kjempehøy regning med regjeringens politikk.

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

 

Uholdbar løsning

 

Regjeringen har i lengre tid tatt til orde for en sammenslåing av nettselskaper. Hensikten er å redusere selskapenes driftskostnader og gi forbrukerne en jevnere fordeling av nettleien.

– Skal et nettselskap drive optimalt, må det også ha et visst volum for å fordele kostnadene. Sps ønske om å subsidiere denne ordningen over statsbudsjettet er ingen holdbar løsning på framtidens nettstruktur, sier stortingsrepresentant Øyvind Korsberg (Frp) til ANB. (ANB)